Usluge

Izvođenje građevinskih radova na svim vrstama objekata:
... zemljani radovi 
... betonski radovi 
... armiranobetonski radovi 
... zidarski radovi (zidanja, žbukanja, strojna žbukanja, fasade, itd.) 
... tesarski radovi (oplate, krovišta, drveni montažni elementi, montažni objekti od drveta-vrtni paviljoni i vikend kuće) 
... krovopokrivački radovi 

Izvođenje završnih radova u građevinarstvu (obrtnički i instalaterski radovi, te radovi na opremanju objekata)

Sanacija objekata:
... zidani objekti 
... armiranobetonski objekti i dijelovi objekata 
... od vlage - injektiranjem ili izradom sloja za prekid kapilarne vlage, drenaža 
... armirački radovi
... ugradnja armature na objektima